Moving Range 2000
Viltmålbana för luftgevär

Moving Range 2000 är i första hand en viltmålsbana avsedd för träning på löpande mål.
Målets hastighet och ”vilotid” i ändläge kan steglöst och oberoende av varandra regleras på motorenheten.
Detta möjliggör en varierad träning för så väl nybörjare som för vana skyttar.

I MR 2000 Grundpaket ingår

  • Motorenhet, 2 skenor á 75 & 63 cm
  • Kulfång i galvaniserad plåt
  • Fjärrstart – kabel 15m
  • 220 volts adapter.

Kan förlängas med en eller flera förlängningssatser i sektioner om 75 cm.
I varje förlängningssats ingår 75 cm skena, kulfång och längre drivlina.


Teknisk info

Skjutavstånd: ca 7-10 meter.
Hastighet: Steglöst 0,1-0,8 m/sek.
Väntetid: Steglöst 0-12 sekunder.
Styrning: Start/stopp från skjutplats via kabel.
Material: Monoräls i aluminium 75 + 63 cm.
Kulfång & frontskydd i galvaniserad plåt
Längd: 150 cm.
Vikt: 15 kg (inkl. kulfång).
Vikt 2000 light: 1,5 kg (utan kulfång).
Drivspänning 12V via 220 volts adapter.