Moving Range 8500Byggd för 50 meters skytte med cal. 22lr och automatmarkering.
Speciellt framtagen för övning på vildsvin, björn och andra mål på 50 meter samt förberedd för automatmarkering.
Kan även användas med vanliga figurer för markering med klisterlappar.

Handhavande

Lätt att manövrera med kontroll som styr banan direkt från skjutplats.
Enkel uppstart, med självkalibrerande målplacering utan komplicerade injusteringar.
Val av eller slumpad hastighet kan göras direkt från skjutplats.
Valfri inbromsning och accelerationstid, gör att du kan ställa in mjuk start och stopp.
I anläggning ingår även start på skott. (Stopp vid murkant)

Konstruktion

Räls i stabil konstruktion samt urspårningssäker vagn.
Rälsen byggs på i sektioner om 1,15 meter


Teknisk info

Längd: 23 meter (räls)
Vikt: 150kg
Max målvikt: 30kg
Drivspänning: 1x230V alt. 3x400V
Motor: 1,1 kW alt. 1,5 kW (med elektronisk broms)
Hastighet: 0-6m/s
Styrning: Styrdosa med kabel alt. radiostyrning.