Moving Range 2000 Light Rälsmål

Viltmålbana för luftgevär

Moving Range 2000 Light är helt enkelt en Moving Range 2000 utan kulfång och blinderingar och är en viltmålsbana avsedd för träning med luftgevär.
Målets hastighet och ”vilotid” i ändläge kan steglöst och oberoende av varandra regleras på motorenheten.
Detta möjliggör en varierad träning för så väl nybörjare som för vana skyttar.

I MR 2000 Light’s grundpaket ingår

Banan kan förlängas med en eller flera förlängningssatser i sektioner om 75 cm.
I varje förlängningssats ingår 75 cm skena och längre drivlina.